Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar vormt om  een bepaalde functie uit te oefenen.  Als vrijwilligersorganisatie kunnen onze vrijwilligers deze VOG kosteloos aanvragen. Wanneer iemand een VOG aanvraagt doet Justis (onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) op de aangegeven punten onderzoek naar het verleden van een persoon.

Voor het Vakantiewerk Veldhoven, waarvan Kindervakantieweek Veldhoven een onderdeel is, betekent dit dat er gekeken zal worden naar in ieder geval het screeningsprofiel “belast zijn met zorg voor minderjarigen”.

Wanneer er geen bezwaren zijn, krijg je een VOG toegestuurd. Zijn er wel bezwaren dan zal dit niet het geval zijn. Zonder VOG kun je niet als vrijwilliger deelnemen aan de activiteiten van het Vakantiewerk Veldhoven/Kindervakantieweek Veldhoven.

Waarom wij vrijwilligers om een VOG vragen?

De overheid stimuleert vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en hulpbehoevende personen werken een VOG aan te laten vragen. Steeds meer verenigingen en stichtingen zijn dit al gaan doen en naar alle waarschijnlijkheid zal dit in de toekomst zelfs verplicht gaan worden.

Al onze vrijwilligers gaan tijdens onze activiteiten intensief met kinderen om. Om de veiligheid van deze kinderen te waarborgen vragen wij onze vrijwilligers om een VOG te overhandigen aan het bestuur.

Hoe verloopt de aanvraag?

Om een VOG aan te kunnen vragen is het in eerste instantie belangrijk dat je in het bezit bent van een DigiD. Mocht dit nog niet het geval zijn dan kun je deze gratis aanvragen op www.digid.nl/aanvragen. Het aanvragen van een DigiD duurt een aantal dagen en zal per post toegezonden worden. Wanneer je een DigiD hebt kun je beginnen met de aanmelding en aanvraag.

  1. Zodra je bent aangemeld als vrijwilliger zal het Vakantiewerk via de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een elektronische VOG-aanvraag indienen.
  2. Je ontvangt een e-mail van de dienst Justis (onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) waarin wordt gemeld dat het Vakantiewerk Veldhoven een aanvraag heeft ingediend voor een Verklaring Omtrent Gedrag. In deze e-mail zit een link en als je daarop klikt kun je inloggen met behulp van je DigiD. Mocht je deze aanvraag niet binnen 4 weken ontvangen hebben, neem dan even contact met ons op.
  3. Nadat je bent ingelogd, bevestig je dat je akkoord bent met de aanvraag. Het aanvragen van een VOG is gratis.
  4. Als een aanvraag door Justis wordt goedgekeurd, ontvang je binnen 4 weken je VOG per post.
  5. Zodra je je VOG hebt ontvangen lever je deze zo snel mogelijk in bij het bestuur (in ieder geval voor aanvang van de activiteiten waar je als vrijwilliger aan deelneemt).

Het bestuur zal de ingeleverde VOG controleren op echtheid. Indien je het er niet mee akkoord gaat dat het bestuur de originele VOG in haar administratie bewaard, dan zal deze aan je worden teruggegeven. Het bestuur zal in dat geval een kopie van de originele VOG in haar dossier bewaren. Dit kopie wordt gedateerd, voorzien van een handtekening en de tekst “origineel gezien”.

De originele VOG of het kopie daarvan zal aan je worden teruggegeven of worden vernietigd als je niet langer als vrijwilliger actief bent voor het Vakantiewerk Veldhoven.

Overige

Het Vakantiewerk Veldhoven beschikt over een grote groep vaste vrijwilligers. Dit betreffen vrijwilligers die gedurende het jaar betrokken zijn bij de organisatie van de activiteiten en/of jaarlijks de activiteiten mee begeleiden. Dit betreft een groep vrijwilligers die ook buiten het Vakantiewerk Veldhoven veelvuldig contact met elkaar heeft. Voor deze groep vrijwilligers zal elke drie jaar een nieuwe VOG aangevraagd worden.