Stichting Leergeld

Alle Kinderen mogen meedoen!

In Nederland leven ten minste 400.000 kinderen onder de armoedegrens. Helaas is dat een structureel gegeven. Anders dan in ontwikkelingslanden, maar in verhouding even schrijnend en bovendien om de hoek.

De Stichting Leergeld Veldhoven en omstreken helpt schoolgaande kinderen uit gezinnen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. In die situatie is het niet altijd mogelijk om geld opzij te leggen. Schoolgaande kinderen – in de greep van de armoede – kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen. Niet met schoolkamp/week, niet met excursie, geen sportclub of kunstzinnige vor-ming. Een raming leert dat het landelijk om ongeveer 15 procent gaat van de schoolgaande jeugd. In een klas van 30 kinderen zijn er dat gemiddeld vier tot zes.

leergeldlogoMeedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en ver-liezen. Als kinderen dit soort dingen niet leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij daar later duur “leergeld” voor betalen.

Stichting Leergeld biedt de mogelijkheid voor deze kinderen om mee te doen aan de activiteiten van Stichting Vakantiewerk Veldhoven. De gezinnen die in aanmerking komen kunnen een totale deelnemerskaart (vaste kaart), die recht geeft op alle activiteiten, door Stichting Leergeld laten vergoeden. Als u denkt in aanmerking te komen; neem dan contact op met Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen.

Contact:

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen
Sterrenlaan 15
5503 BG Veldhoven
Telefoonnummer: 06-12880601
Het is niet mogelijk om Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen te bezoeken
E-mailadres: info@leergeldveldhovendekempen.nl
Internet: www.leergeldveldhovendekempen.nl