Algemene Mededelingen

De groepsindeling is als volgt:

Groep A: Jongens en meisjes van 5 t/m 8 jaar
Groep B: Jongens en meisjes van 9 t/m 12 jaar en kinderen die dit jaar nog de basisschool gevolgd hebben en die bij aanvang van de schoolvakantie de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt.

zon1Vul de ontbrekende gegevens (zoals telefoonnummer) op de deelnemerskaart zelf in. Geef uw kind de deelnemerskaart bij elke activiteit mee.

Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemerskaart door uw kind aan de leiding van de groep wordt afgegeven. Onder alle omstandigheden zal aan dit systeem de hand worden gehouden.

Om verlies of vergissingen te voorkomen, verdient het de aanbeveling in tassen, jassen, etc. een naam aan te brengen. Geef uw kinderen geen ‘beste’ kleding aan, omdat er altijd een mogelijkheid bestaat dat deze beschadigd kan worden door verf, e.d.

Medicijngebruik altijd melden aan de hoofdleiding van de activiteit waaraan uw kind deelneemt.

De Stichting Vakantiewerk Veldhoven zorgt voor drinken en versnaperingen. De ouders zorgen voor voldoende proviand en extra drinken. Geef dit drinken liefst in een goede verpakking mee en doe alles in een stevige tas. De ervaringen van de laatste jaren hebben geleerd dat het bestuur niet kan voldoen aan allerlei speciale wensen t.a.v. drinken en versnaperingen (zoals suikervrij, kleurstofvrij, etc.). Om misverstanden te voorkomen graag dit zelf voor de kinderen meenemen en dit afgeven bij de hoofdleiding van de desbetreffende activiteit.

U dient uw kind(eren) erop te wijzen dat de leiding moet worden gehoorzaamd en dat de groep niet zonder toestemming mag worden verlaten. De Stichting Vakantiewerk Veldhoven stelt zich niet aansprakelijk voor onregelmatigheden (ongelukken, vernielingen of verlies) die worden veroorzaakt
door kinderen.

Bij opzettelijke ongehoorzaamheid of onttrekking aan de leiding, wordt de deelnemerskaart ingenomen, hetgeen verdere deelname uitsluit.

De leiding stelt zich voor aan de kinderen en houdt zijn of haar groep steeds bijeen tot aan het eindpunt. Dit eindpunt is steeds het vertrekpunt. Dus geen kinderen onderweg uit de groep laten gaan.

De Stichting Vakantiewerk Veldhoven vraagt extra aandacht voor het streven alle kinderen een gelijke vakantie te geven. Geef uw kind(eren) daarom persé geen geld mee. De ervaring heeft geleerd dat dit voor andere kin-deren een vakantiedag kan verpesten.

Aan de leiding wordt gevraagd om de kinderen van de groep niet uit eigen zak te trakteren.
De leiding is steeds een kwartier voor de aangegeven tijd op de verzamelplaats aanwezig tenzij anders is medegedeeld.

De verzamelplaats, vertrektijden en/of aanvangstijden staan bij elke activiteit vermeld. Bij slecht weer kan het voorkomen dat de kinderen vroeger thuis zijn dan het dagprogramma aangeeft of ‘s morgens is medegedeeld. Ouders houdt hier rekening mee !!!

Bij slecht weer wordt er op de dag van de activiteit pas vòòr aanvang beslist of het wel of niet doorgaat.

cartoon-kinderen-vector_34-54372-300x183