Informatie

Algemeen

De groepsindeling is als volgt: Groep A: Jongens en meisjes van 5 t/m 8 jaar Groep B: Jongens en meisjes van 9 t/m 12 jaar en kinderen die dit jaar nog de basisschool gevolgd hebben en die bij aanvang van de schoolvakantie de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt. zon1Vul de ontbrekende gegevens (zoals telefoonnummer) op de deelnemerskaart zelf in. Geef uw kind de deelnemerskaart bij elke activiteit mee. Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemerskaart door uw kind aan de leiding van de groep wordt afgegeven. Onder alle omstandigheden zal aan dit systeem de hand worden gehouden. Om verlies of vergissingen te voorkomen, verdient het de aanbeveling in tassen, jassen, etc. een naam aan te brengen. Geef uw kinderen geen ‘beste’ kleding aan, omdat er altijd een mogelijkheid bestaat dat deze beschadigd kan worden door verf, e.d. Medicijngebruik altijd melden aan de hoofdleiding van de activiteit waaraan uw kind deelneemt. Stichting Vakantiewerk Veldhoven zorgt voor drinken en versnaperingen. De ouders zorgen voor voldoende proviand en extra drinken. Geef dit drinken liefst in een goede verpakking mee en doe alles in een stevige tas. De ervaringen van de laatste jaren hebben geleerd dat het bestuur niet kan voldoen aan allerlei speciale wensen t.a.v. drinken en versnaperingen (zoals suikervrij, kleurstofvrij, etc.). Om misverstanden te voorkomen graag dit zelf voor de kinderen meenemen en dit afgeven bij de hoofdleiding van de desbetreffende activiteit. U dient uw kind(eren) erop te wijzen dat de leiding moet worden gehoorzaamd en dat de groep niet zonder toestemming mag worden verlaten. Stichting Vakantiewerk Veldhoven stelt zich niet aansprakelijk voor onregelmatigheden (ongelukken, vernielingen of verlies) die worden veroorzaakt door kinderen. Bij opzettelijke ongehoorzaamheid of onttrekking aan de leiding, wordt de deelnemerskaart ingenomen, hetgeen verdere deelname uitsluit. De leiding stelt zich voor aan de kinderen en houdt zijn of haar groep steeds bijeen tot aan het eindpunt. Dit eindpunt is steeds het vertrekpunt. Dus geen kinderen onderweg uit de groep laten gaan. Stichting Vakantiewerk Veldhoven vraagt extra aandacht voor het streven alle kinderen een gelijke vakantie te geven. Geef uw kind(eren) daarom persé geen geld mee. De ervaring heeft geleerd dat dit voor andere kin-deren een vakantiedag kan verpesten. Aan de leiding wordt gevraagd om de kinderen van de groep niet uit eigen zak te trakteren. De leiding is steeds een kwartier voor de aangegeven tijd op de verzamelplaats aanwezig tenzij anders is medegedeeld. De verzamelplaats, vertrektijden en/of aanvangstijden staan bij elke activiteit vermeld. Bij slecht weer kan het voorkomen dat de kinderen vroeger thuis zijn dan het dagprogramma aangeeft of ‘s morgens is medegedeeld. Ouders houdt hier rekening mee !!! Bij slecht weer wordt er op de dag van de activiteit pas vòòr aanvang beslist of het wel of niet doorgaat. cartoon-kinderen-vector_34-54372-300x183

Doelstelling en Historie

In 1962 richtte een groep mensen in samenwerking met de Caeciliakerk in Veldhoven-Dorp de Stichting Vakantiewerk Veldhoven op. Het geheel was erop gericht om ouders met een kleine portemonnee, die niet op vakantie konden gaan of zich geen dure uitstapjes konden veroorloven, in staat te stellen hun kinderen aan tal van activiteiten te laten deelnemen en hen zo een leuke vakantie te bezorgen. Activiteiten uit de beginjaren zoals Jeugdland, de bustocht naar een speeltuin staan nu nog steeds als een huis.

Inmiddels is de Stichting Vakantiewerk Veldhoven een begrip in Veldhoven; vrijwel iedereen is er mee bekend en grote aantallen kinderen nemen er aan deel. Het oorspronkelijke doel is wat op de achtergrond geraakt; veel kinderen kunnen een hotel- of kampeervakantie in het binnen- of buitenland nu combineren met de activiteiten van de Stichting Vakantiewerk in de eigen gemeente.

De Stichting Vakantiewerk wordt gesubsidieerd door de gemeente en vele bedrijven in Veldhoven zijn ieder jaar weer bereid om één of meerdere activiteiten te sponsoren. Dankzij dit alles blijft het mogelijk om de prijzen van de deelnamekaarten (heel) laag te houden. 

Stichting Leergeld

Alle Kinderen mogen meedoen! In Nederland leven ten minste 400.000 kinderen onder de armoedegrens. Helaas is dat een structureel gegeven. Anders dan in ontwikkelingslanden, maar in verhouding even schrijnend en bovendien om de hoek. De Stichting Leergeld Veldhoven en omstreken helpt schoolgaande kinderen uit gezinnen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. In die situatie is het niet altijd mogelijk om geld opzij te leggen. Schoolgaande kinderen – in de greep van de armoede – kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen. Niet met schoolkamp/week, niet met excursie, geen sportclub of kunstzinnige vor-ming. Een raming leert dat het landelijk om ongeveer 15 procent gaat van de schoolgaande jeugd. In een klas van 30 kinderen zijn er dat gemiddeld vier tot zes. leergeldlogoMeedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en ver-liezen. Als kinderen dit soort dingen niet leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij daar later duur “leergeld” voor betalen. Stichting Leergeld biedt de mogelijkheid voor deze kinderen om mee te doen aan de activiteiten van Stichting Vakantiewerk Veldhoven. De gezinnen die in aanmerking komen kunnen een totale deelnemerskaart (vaste kaart), die recht geeft op alle activiteiten, door Stichting Leergeld laten vergoeden. Dit geldt niet voor 2021, daar er vanwege coronamaatregelen geen vast deelnemerskaart beschikbaar zijn. Als u denkt in aanmerking te komen; neem dan contact op met Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Contact: Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen Sterrenlaan 15 5503 BG Veldhoven Telefoonnummer: 06-12880601 Het is niet mogelijk om Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen te bezoeken E-mailadres: info@leergeldveldhovendekempen.nl Internet: www.leergeldveldhovendekempen.nl

Tekenbeet

2840793-600x423Wat is een tekenbeet? Een teek is een klein, bruin-zwart spinachtig insect. Teken leven vooral in struiken en hoog gras. Ze laten zich vallen op passerende mensen en bijten zich vast in de huid. Door het opzuigen van bloed zwelt de teek langzaam op tot een bruin-zwart bolletje. Wat zijn de verschijnselen? Tekenbeten zijn vaak pijnloos waardoor u ze niet opmerkt. Vaak ontstaat op de plaats van de tekenbeet een rood vlekje. Hoe verwijdert u een teek? U kunt het best met een (teken)pincet de teek zo dicht mogelijk op de huid vastpakken, zonder het lijf van de teek samen te knijpen. Verwijder de teek door met een draaiende beweging aan het pincet te trekken tot de teek los-laat. U mag de teek niet met alcohol verdoven. Als het u niet lukt de teek te verwijderen, laat het dan door de huisarts doen. Na het verwijderen kunt u het wondje desinfecteren. Noteer de datum van de tekenbeet in uw agenda. Na een tekenbeet zijn medicijnen niet nodig. Adviezen Sommige teken zijn besmet met bacteriën en kunnen dan ziekten overdra-gen, zoals de ziekte van Lyme. Als u de teek binnen 24 uur verwijdert, is er weinig kans dat u wordt besmet. Het is goed om de huid na verblijf in de na-tuur zorgvuldig op teken te controleren. Wanneer contact opnemen met de huisarts? Als in de maanden na de tekenbeet: een rode vlek op de huid ontstaat die steeds groter wordt; een grieperig gevoel ontstaat met koorts en spierpijn; u dubbel gaat zien of een scheef aangezicht krijgt; u pijn, krachtverlies of tintelingen in uw ledematen krijgt; er gewrichtsklachten ontstaan. U krijgt dan antibiotica om verdere ontwikkeling van de ziekte van Lyme te voorkomen.