Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inleiding

Hieronder vind u de algemene voorwaarden voor deelname aan activiteiten van Stichting Vakantiewerk Veldhoven.

Tijden / afgelasten evenement
Stichting Vakantiewerk Veldhoven behoudt zich het recht voor activiteiten geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van (extreme) weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.

Aansprakelijkheden
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures opgelopen tijdens de activiteiten van Stichting Vakantiewerk Veldhoven. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal voor, tijdens en na de activiteiten. Deelname aan activiteiten van Stichting Vakantiewerk Veldhoven is geheel op eigen risico.

Gedraging deelnemers
Tijdens het activiteiten van Stichting Vakantiewerk Veldhoven is het deelnemers niet toegestaan om:

  • Vernielingen, beschadigen of letsel aan te richten.
  • Zich buiten de aangegeven terreinen en/of paden te bevinden.
  • Afval achter te laten tijdens activiteiten.
  • Aanwijzingen van organisatie, verkeersregelaars en overige medewerkers te negeren.

De organisatie behoudt het recht voor om deelnemers uit te sluiten na wangedrag.

Honden/dieren
Het is niet toegestaan om honden of andere dieren mee te nemen tijdens activiteiten van Stichting Vakantiewerk Veldhoven.

Gebruik gegevens / beeldmateriaal
Met de inschrijving gaat de deelnemer/vrijwilliger akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. Stichting Vakantiewerk Veldhoven verwerkt uw gegevens en van uw deelnemende kinderen om de activiteiten tijdens de zomervakantie te kunnen organiseren. Denk hierbij aan groepsindelingen (Groep A en Groep B) voor de verschillende activiteiten, indeling vrijwilligers, en om contact op te kunnen nemen met ouders/verzorgers bij ongeregeldheden/ongelukken tijdens de activiteiten. De foto’s kunnen gebruikt worden voor promotie doeleinden en worden niet beschikbaar gesteld aan derden. De bij ons bekende gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Warm Weer
Draag bij warm weer en veel zonneschijn altijd een hoofddeksel, smeer je goed in en drink voldoende.

Eikenprocessierups
In de maanden mei, juni en juli kunnen de brandharen van de eikenprocessierups irritaties veroorzaken zoals huiduitslag, last van luchtwegen en jeuk bijvoorbeeld aan ogen. Vermijd dan ook contact met de rupsen en zorg voor een goede bedekking van de huid. Mocht je toch in contact komen met de rupsen of brandharen was en spoel dan goed met water. Menthol poeder kan verkoeling geven. Neem bij ernstige gevallen contact op met de huisarts.

Gevonden voorwerpen
Stichting Vakantiewerk Veldhoven verzamelt alle gevonden voorwerpen die bij activiteiten worden achtergelaten. Deze worden een bepaalde periode bewaard.

Verkeersregelaars
Bij activiteiten van Stichting Vakantiewerk Veldhoven waarbij verkeersregelaars moeten worden ingezet, is het verplicht aanwijzingen van deze personen op te volgen.

Wijzigingen algemene voorwaarden
Stichting Vakantiewerk Veldhoven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Bij elke nieuwe inschrijving bij Stichting Vakantiewerk Veldhoven dient de ouder van het deelnemende kind deze algemene voorwaarden voorafgaande aan de inschrijving te raadplegen.